Rent - a - camper


Welcome!

Dear Client, It is our pleasure to offer you a motorhome rental service, now available in Macedonia.
You may rent the motorhome any time of the year: for your summer vacation, during the winter skiing season or the period in between relaxing in the nature or touring around.
We hope you will enjoy the time being our client.

Добредојдовте!

Почитуван клиенту, задоволство ни е да ви понудиме изнајмување на кампер, веќе достапно и во Македонија. Возилото можете да го изнајмите во секое време од годината: за време на летните одмори, во тек на зимската скијачка сезона или пак во другите делови од годината, за релаксација во природа или патување.
Се надеваме дека ќе уживате во периодот додека сте наш клиент.

Welcome!

Dear Client, It is our pleasure to offer you a motorhome rental service, now available in Macedonia.
We hope you will enjoy the time being our client.

Добредојдовте!

Почитуван клиенту, задоволство ни е да ви понудиме изнајмување на кампер, веќе достапно и во Македонија.
Се надеваме дека ќе уживате во периодот додека сте наш клиент.

We continue operating during Covid-19. Upon request, the vehicle may be disinfected.

Работиме и за време на Ковид-19. На барање, вршиме дезинфекција на возилото.